تلفن همراه /تلگرام/واتساپ : 09171599215   فكس : 32213281-076    تلفن:   32213281-076

آدرس وبسایت :   www.gsttrader.com

آدرس ایمیل : info@gsttrader.com

نشانی :

بندرعباس: ابتدای خ  سید جمال اسد آبادی، نرسیده به چهارراه فاطمیه طبقه اول

ساعت کاری :
شنبه تا چهارشنبه: ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر
پنجشنبه : ۱۱ صبح تا 2 بعد از ظهر

ماس استفاده کنید.